Archive by Tag yolcu eşyası

Featured Image
Faydalı Bilgiler / 19 Eylül 2023 / by ibrahim

Yolcu Eşyası

Yolcu Muafiyet İşlemleri Yolcu Beraberi Eşya, Muafiyet ve Limitleri Kanuni dayanak nedir? 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar, 06/07/2011 tarihli...

Explore More
Döviz Kurları