Archive by Tag smr

Featured Image
Faydalı Bilgiler / 20 Eylül 2023 / by ibrahim

Konşimento Nedir?

Taşıma Senedi Taşıma Belgeleri (Özet) Taşıma belgeleri taşıtan ile taşıyıcı arasında yapılan taşıma sözleşmesine dayanır ve iki tarafın hak ve yükümlülüklerini gösterir. Gönderen (shipper), taşıma sözleşmesi yapıldıktan sonra, bu sözleşmeye istinaden malı taşıyıcıya teslim eder. Taşıma sözleşmesinde alıcı da (consignee)...

Explore More
Döviz Kurları