Archive by Tag customs

Featured Image
Faydalı Bilgiler / 19 Eylül 2023 / by ibrahim

ihracatta Kullanılan Belgeler

Gümrük Evrakları – İhracat Uluslararası Dökümanlar Gümrük Beyannamesi İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Tek Tip Gümrük Beyannameleri 8 (sekiz) nüsha düzenlenmektedir. 1. Nüsha İhracat ve/veya transit işlemlerinde...

Explore More
Döviz Kurları