Makaleler

29 Eylül 2023 / by ibrahim

YURTDIŞI BORSALARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VE KAR PAYLARININ TÜRKİYE’DE VERGİLENDİRİLMESİ 

Dünyada yaşanan yüksek enflasyon maalesef ülkemizi de olumsuz etkilemiş ve ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları ile mücadele hükümetin öncelikleri arasına girmiş ve bu kapsamda Kur Korumalı Mevduat dahil olmak üzere hükümetimiz dolarizasyonu önlemek...

Explore More
29 Eylül 2023 / by ibrahim

Tekpencere Sisteme Şifre Alma !

Tekpencere sistemine  giriş için kullanıcı adı ve şifresi alınması gerekmektedir. Bu kullanıcı adı ve şifreyi alabilmek için  aşağıda liste halinde belirtilen evrakları ve ekteki örnek dilekçeyi firmanızın bilgilerine uygun olarak hazırlayıp dosya halinde...

Explore More
27 Eylül 2023 / by ibrahim

İran’a İhracat Nasıl yapılır

İran Ülke Analizi İran, cari fiyatlarla 454 milyar dolarlık GSYH büyüklüğü ile dünyanın 26. büyük ekonomisidir. İran, Suudi Arabistan’dan sonra Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ikinci büyük ekonomidir. İran doğal gaz rezervlerinde...

Explore More
25 Eylül 2023 / by ibrahim

İTKİB Firma Dosyası

İTKİB İthalat Kayıt Belgesi İçin firmalarca önceden ilgili kuruma verilmesi gereken belgeler.

Explore More
25 Eylül 2023 / by ibrahim

Tareks / DTS / TSE için Firma Dosyası

Ticaret Bakanlığı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Grup Başkanlığı’na verilmek üzere düzenlenecektir.   Başvuru Dilekçesi (Firma antetli kağıdına, kaşe ve firma yetkililerince imzalı, isim, soyadı ve unvan belirtilerek düzenlenmelidir. EK 5’te...

Explore More
25 Eylül 2023 / by ibrahim

Gümrük Firma Tescili İçin Belgeler

İthalat, İhracat ve gümrük idarelerinde herhangi bir işlem yapacak olan firmalar için Gümrük Müsteşarlığı’nın Seri no 81 Tebliği’ne istinaden firma dosyasında bulunması gereken belgeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Söz konusu belgeler orijinal yada...

Explore More
20 Eylül 2023 / by ibrahim

Dış Ticaretle, Gümrükle ve Lojistikle İlgili Sözlükler

İhracat Terimler Sözlüğü : https://daib.org.tr/Medya/Docs/ihracat-terimleri-sozlugu_4.pdf Gümrük Sözlüğü : https://www.dogruer.com.tr/download/gumruk-sozlugu.pdf Gümrük Terimleri Sözlüğü ...

Explore More
20 Eylül 2023 / by ibrahim

Türkiye Lojistik Portalı

Türkiye Lojistik Portalı  Bilindiği üzere, tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi süreci küresel ticarette örneğine az rastlanan gelişmeleri ortaya çıkarmakta olup, özellikle de lojistik hatlarında yaşanan konteyner krizi ve navlun fiyatlarındaki...

Explore More
20 Eylül 2023 / by ibrahim

Gümrük Uygulamalarına İlişkin Kılavuzlar

E-ATA/TR Programı  Dosya indir TIR Ön Beyan – Pre-Decleration Application Dosya indir İhracat Refakat Belgesi – Export Accompanying Document Dosya indir Transit Rejiminde Basitleştirmeler – Simplifed Transit Procedures Dosya indir...

Explore More
20 Eylül 2023 / by ibrahim

GTİP Nedir?

Nasıl Belirlenir OAİB GTİP Belirleme Linki : https://www.oaib.org.tr/tr/gtip-arama.html Türk Gümrük Tarife Cetvelimizin esasını “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi” oluşturmaktadır. Kısaca Armonize Sistem Sözleşmesi denilen bu...

Explore More
20 Eylül 2023 / by ibrahim

Devlet Destekleri

Tüm Devlet Destekleri Kolay Destek İhracata Yönelik Devlet Yardımları Başvuru Rehberleri ve DYS İşlemleri  Ticaret Bakanlığı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Rehberi  :...

Explore More
20 Eylül 2023 / by ibrahim

Ülkelerin Dış Ticaret İstatistikleri

İstatistikler Ülkelerin Dış Ticaret İstatistikleri

Explore More
20 Eylül 2023 / by ibrahim

Ülkelerin İthalat Vergi Oranları

Ülkelerin İthalat Vergi Oranları ve Prosedürleri AB’nin Pazara Giriş Veri Tabanı Global Pazara Giriş Veri Tabanı ITC (International Trade Centre) Pazara Giriş Veri Tabanı Dünya Ticaret Örgütü Gümrük Tarife Veri Tabanı Ülkelerin Gümrük Tarife Veri...

Explore More
20 Eylül 2023 / by ibrahim

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Sigorta Poliçesi  Nakliyat Sigortaları-Nakliyat Sigorta Poliçesi Nakliyat Sigortası Nedir? Nakliyat Emtia Sigortası ile malların bir yerden diğer bir yere taşınması, bu taşıma sırasında karşılanan tehlikeler ulusal ve uluslararası ekonomiler...

Explore More
Döviz Kurları