İTKİB Firma Dosyası

Gerekli Evraklar

İTKİB İthalat Kayıt Belgesi İçin firmalarca önceden ilgili kuruma verilmesi gereken belgeler.

  • Ticaret Sicil Gazetesi (1 adet asıl yada interaktif olarak alınmış e-onaylı nüsha) (Kuruluş ve varsa değişiklikler)
  • İmza Sirküleri(1 adet noter onaylı asıl)
  • Vergi Mükellefiyet Yazısı (vergi mükellefi olduğunuza dair vergi dairesinden alınan yazı,1 adet asıl yada intraktif vergi dairesinden alınmış e-onaylı nüsha, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)
  • Oda Sicil Faaliyet Belgesi (1 adet asıl yada intreaktif olarak alınmış e-onaylı nüsha, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)
  • Vekaletname (1 adet noter onaylı)
  • İthalatçı Bilgi Formu (Yeminli Mali Müşavirce onaylı 1 adet asıl) EK 2 ‘de olduğu gibi
  • İlgili YMM oda sicil kayıt belgesi (1 adet asıl – veriliş itibari ile son 3 ayı geçmemiş olacaktır.)
  • Yurtdışı ihracatçı firmaya ait konsolosluk onaylı ”EXPORTER REGISTRY FORM”

Yukarıdaki belgeler ile ithalat öncesi ürünler gelmeden ilgili kurumda firma dosyası açılması gerekmektedir. Ürünlerin varışına istinaden

>> Konuya ilişkin daha detaylı bilgi için aşağıdaki pdf ekini indiriniz. 

İTKİB Evrak Listesi

PDF olarak inidir - 487 KB

487 KB
Döviz Kurları