Tareks / DTS / TSE için Firma Dosyası

Gerekli Evraklar

Ticaret Bakanlığı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Grup Başkanlığı’na verilmek üzere düzenlenecektir.

 

  • Başvuru Dilekçesi (Firma antetli kağıdına, kaşe ve firma yetkililerince imzalı, isim, soyadı ve unvan belirtilerek düzenlenmelidir. EK 5’te örneği mevcuttur.)
  • İmza sirküleri (1 adet noter onaylı)
  • Tareks Yetkilendirme Taahhütnamesi (1 adet noterde düzenlenecektir. EK 6’te örneği mevcuttur, başlangıç ve bitiş tarihi belirtilmeli)
  • Ticaret Sicil Gazetesi (1 adet asıl yada interaktif e-onaylı nüsha) (Kuruluş ve varsa değişiklikler ile birlikte güncel olmalı)
  • Vergi Mükellefiyet Yazısı (1 adet asıl yada interaktif vergi dairesinden alınmış e-imzalı nüsha)
  • Sicil Tasdiknamesi ( interaktif vergi dairesinden alınmış e-imzalı yada vergi dairesinden alınmış ıslak kaşe imzalı alındığı tarih itibari ile 3 ayı geçmemiş )
  • Dilekçe hariç diğer tüm belgelerin asıl yada evrakların noter onaylı olması gerekmektedir.

Not: Evraklar Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Grup Başkanlığı’na sunulduktan sonra 1 iş günü içinde sistem açılabilecektir.

 

>>> Daha detaylı bilgi için aşağıda pdf dosyasını indirebilirsiniz.

 

 

TAREKS Firma Evrakları

PDF olarak İndir

365 KB
Döviz Kurları