Gümrük Firma Tescili İçin Belgeler

Gerekli Evraklar

İthalat, İhracat ve gümrük idarelerinde herhangi bir işlem yapacak olan firmalar için Gümrük Müsteşarlığı’nın Seri no 81 Tebliği’ne istinaden firma dosyasında bulunması gereken belgeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Söz konusu belgeler orijinal yada noter tasdikli ve güncel olmalıdır.

Gümrük Firma Tescil Dosyası İçin Gerekli Belgeler

  • Ticaret Sicil Gazetesi (1 adet asıl yada interaktif olarak alınmış nüsha) (Kuruluş ve varsa değişiklikler )
  • İmza Sirküleri(1 adet Noter onaylı asıl)
  • İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik numaralarını gösterir Nüfus Cüzdan Sureti (1 adet)
  • Vergi Mükellefiyet Yazısı (vergi mükellefi olduğunuza dair vergi dairesinden alınmış asıl nüsha yada interaktif vergi dairesinden elektronik imzalı olarak alınmış nüsha, 1 adet veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)
  • Oda Sicil Faaliyet Belgesi (1 adet asıl yada interaktif olarak alınmış nüsha, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)
  • Vekaletname ( 2 Adet noter onaylı Asıl ) Not: Vekaletname örneği için bizimle iletişime geçiniz !
  • Firma kaşesi (1 adet)
  • Antetli Kağıt ( resmi yazışmalara ve başvurular için )

  Gümrük Firma Dosyası için gerekli evraklar

  316 KB

  PDF olarak indir
  Döviz Kurları