Gümrük Uygulamalarına İlişkin Kılavuzlar

Faydalı Bilgiler
E-ATA/TR Programı Dosya indir
TIR Ön Beyan – Pre-Decleration ApplicationDosya indir
İhracat Refakat Belgesi – Export Accompanying DocumentDosya indir
Transit Rejiminde Basitleştirmeler – Simplifed Transit ProceduresDosya indir
Tarife BilgilendirmeDosya indir
Tariff ClassificationDosya indir
Tarife – Sıkça Yapılan HatalarDosya indir
Tariff – Frequently Made Mistakes Dosya indir
Tarife Tespit – Determination of Tariff ClassificationDosya indir
Yolcu MuafiyetiDosya indir
Customs Duty Exemption For PassangersDosya indir
Yolcu Muafiyeti – Sıkça Yapılan HatalarDosya indir
Customs Duty Exemption For Passengers – Frequently Made MistakesDosya indir
Posta – Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşya MuafiyetiDosya indir
Customs Duty Exemption For Postal – Express Cargo ShipmentsDosya indir
Menşe – OriginDosya indir
İhracat BilgilendirmeDosya indir
Export RegimeDosya indir
Stratejik Ticaret KontrolleriDosya indir
Strategic Trade ControlsDosya indir
Dahilde İşleme RejimiDosya indir
Taşıt Ön Beyan – Application of Vehicles Pre-DeclerationDosya indir
Yabancı Plakalı Araçların Geçici İthalatı – Tamir Amaçlı Hariçte İşleme – Sıkça Yapılan HatalarDosya indir
Temporary Importaion of Foreign Registered Vehicles – Outward Processing for Repair Purposes – Frequently Made MistakesDosya indir
İhtisas Gümrüğü UygulamalarıDosya indir
Kıymet – Customs ValuationDosya indir
Onaylanmış KişiDosya indir
Yetkilendirilmiş  YükümlüDosya indir
İthalat – ImportDosya indir
Antrepo – WarehousingDosya indir
Elektronik Gümrük İşlemleri – Electronic Customs OperationsDosya indir

Post a Comment

Döviz Kurları