Çeki Listesi Nedir?

Faydalı Bilgiler

Çeki Listesi / Packing List

Çeki listesi, ticari fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve türde ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması halinde, her kapta hangi miktarda eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir.
Çeki listesi satıcı veya gönderici tarafından fatura ile birlikte hazırlanabileceği gibi, beyan sahibi tarafından da hazırlanabilir.
Ağırlıkları üzerinden vergiye tabi eşyaya ilişkin çeki listesinin; beyan edilen eşyanın, tarife cetvelinde gösterilen vergiye esas olan, daralı ve net ağırlık, adet, baş ve hacim gibi ölçüler üzerinden hazırlanması gerekir. Çeki listesindeki değerler, fatura ve konşimentoda yazılı değerlerle farklılık göstermemelidir. Gümrük idarelerine beyanname ekinde sunulması gereken belgelerden biri olan çeki listesi, ayrıca hasar halinde sigorta şirketlerince istenebilmektedir. Çeki listesi, alıcı ülke gümrüğü için de yabancı dilde düzenlenerek (Packing List) alıcıya gönderilir.
Paketler içindeki malların cinsini ve adedini belirtmek için satıcı tarafından düzenlenmektedir. Diğer bir ifade ile kolinin içinde bulunan ambalaj ve mal muhteviyatını belirten listelerdir. Yabancı gümrüklerde malın gümrük makamları tarafından örnekleme yöntemi ile kontrol edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca yabancı alıcılar ihracatçı tarafından kendilerine gönderilecek ambalaj listesine göre malları çeşitli perakende veya toptan satış yerlerine gönderebilmektedir. Ambalaj listeleri alıcının kendi iç dağıtımında bu açıdan yardımcı olmaktadır. Dökme olmayan ve koliler ile sevk edilen malların her koli içindeki miktar ve ölçüler ile koli sayısını ambalajlar açılmadan gösteren belgedir. Böylece koli listesi gümrük işlemleri sırasında gümrük idaresine ve taşımacı firmaya sayım, yükleme ve taşıma açısından kolaylık sağlamaktadır. Koli listesi paket, kutu, sandık ve balyalar içindeki malların hangi cinsten, hangi ölçü ve renkte olduğunu gösterdiği için, ithalatçı kolileri açmadan dağıtımını yapma olanağını bulmaktadır.

 1. Çeki Listesi Hangi Bilgileri içerir?
  [1] Çeki listesi ayrı bir belge olarak hazırlanıyorsa hangi faturaya karşılık geldiğinin bilinmesi açısından, faturanın referans numarası ve tarihi belirtilmelidir.
  [2] Her bir tip ürün için kaç paket olduğu (paket sayısı) belirtilmelidir.
  [3] Paketlerin her birisi numaralandırılır. Çeki listesinde de her bir ürün için kaç kutu varsa bunların numaraları da ayrı bir sütunda belirtilmelidir.
  [4] Her bir paketin içinde ne olduğu açıkça ifade edilmelidir.
  [5] Her bir paketin dıştan dışa ölçüleri çeki listesinde yer almalıdır.
  [6] Her bir paketin brüt ağırlığı belirtilmelidir.
  [7] Malların nasıl paketlendiği belirtilmelidir. Eğer mallar palete yerleştirilmişse bu belirtilmeli, eğer özel taşıma koşulları gerekli ise bu gösterilmelidir.
  [8] Paket üzerinde adres ve numaralar mutlaka bulunmalıdır.
  [9] Yükleme konusu toplam paket sayısı,
  [10] Metre küp olarak yüklemenin toplam hacmi,
  [11] Yükün ambalaj hariç net ağırlığı,
  [12] İhraç konusu yüklemenin toplam brüt ağırlığı,
  belirtilmelidir.
 2. Karşılaşılan Temel Sorunlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
  [1] Faturaya ilişkin referans numarası paket listesinde belirtilmediği takdirde, ayrı ayrı düzenlenen belgelerin hangi birine karşılık geldiğini belirlemek zor olabilir. Bu nedenle paket listesinde, ilgili faturanın numarası ve tarihi mutlaka belirtilmelidir.
  [2] Aynı tip ürünleri içeren paketlerin sayısı belirtilmezse, yüklemenin kontrolü daha zor olacaktır. Bu nedenle her bir tip ürün için paket miktarı listede gösterilmelidir.
  [3] Paketler numaralandırılmazsa veya yanlış numaralandırılırsa, gümrük yetkililerince ve alıcı tarafından itiraz olabilir. Bu nedenle her bir paketin açıkça numaralandırılmış olduğundan ve bu numaralandırmada sayıların birbirini takip ediyor olmasına bakılarak arada sayı atlanmamış olduğundan emin olunmalıdır. Bu işlemde hangi sayıların kullanılacağı ihracatçı ve ithalatçı arasında anlaşılacak bir konudur, ancak mümkün olduğunca basit bir sistemin oluşturulması ve hatayı mümkün olduğunca önleyecek kısalıkta olması önerilmektedir.
  [4] Her bir paketin içinde ne olduğu doğru olarak belirtilmezse, ürünlerin tek tek tespiti zor olacaktır. Paket listesinde belirtilen ürün tanımlarının, faturada yer alan tanımlarla uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Bu, birtakım belirsizliklerin ve itirazların doğmasını önleyecektir.
  [5] Paket boyutları ve ölçü birimi listede yer almazsa sorunlar doğabilir. Bu nedenle paketlerin dıştan dışa boyutları ve ölçü birimleri mutlaka belirtilmelidir.
  [6] Paket ağırlıkları ve ağırlık birimleri listede yer almadığı takdirde gecikmeler meydana gelebilir.
  [7] Paketlemenin nasıl yapıldığı, palet sisteminin kullanılıp kullanılmadığı gibi hususlar belirtilmiyorsa gecikmeler olabilir. Paketleme tipinin açıkça belirtilmesinde fayda vardır. Bazı ülkeler, hasır, saman veya tahta (odun) kullanılan paket tiplerine kısıtlamalar getirmektedir. Diğer taraftan, eğer paketler palete yüklenmiş ise, bu durum listede belirtilmelidir. Aksi takdirde, buna uygun taşıma aleti mevcut olmayabilir. Özel taşıma koşulları gerekebileceği için her türlü durum, listede belirtilmelidir.
  [8] “Marks and numbers”-“işaretler ve numaralar”, nakliyede özel bir kavram olup, paketlerin hangi adrese gönderildiğinin, paketlerin üzerinde belirtilmesine karşılık gelmektedir. Genelde her bir paketin üzerinde numarası ve teslim alan kişinin adresi ve tam adı belirtilir ve bunun yapılmış olduğunu ifade etmek için de fatura üzerinde “fully
  adressed” kavramı belirtilir.
  [9] Paketlerin toplam sayısı listede unutulacak olursa, gümrükte yüklemenin kontrolünde gecikmeler olabilir. Eğer yüklenen parti karışıksa, örneğin tahta kutular ve mukavva kutuları da içeriyorsa, her bir tip paket için toplam sayı paket listesinin ilgili bölümünde gösterilmelidir.
  [10] Yüklenen paketlerin hacmi belirtilmezse bu da gecikmeye neden olur. Toplam
  Hacim değeri her bir paketin dıştan dışa boyutlarının çarpımlarının, aynı büyüklükteki paketlerin toplam sayısı neticesinde belirlenen rakamların toplanması suretiyle elde edilmektedir.
  [11] Yükün, ambalaj hariç net ağırlığı unutulursa, yanlış anlamalar ve ekstra maliyetler doğabilir. Net ağırlık, toplam yükün ambalajlı olarak brüt ağırlığından, ambalaj ağırlığının çıkarılması suretiyle elde edilmektedir. Bunun doğru bir şekilde ifadesi, özellikle bazı ülkelerin ithalat vergilerini net ağırlık üzerinden belirlediği durumlarda önem taşımaktadır.
  [12] Ulaşım bedeli, toplam brüt ağırlık üzerinden belirlendiği durumlarda, listede belirtilen toplam brüt ağırlık değeri referans alınmaktadır. Bu nedenle toplam brüt ağırlığın doğru bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Listede belirtilmez ya da unutulursa ekstra maliyetler ve yanlış anlamalar doğabilir.
 3. Çeki Listesi Hazırlarken İhracatçının Kontrol Etmesi Gereken
  Hususlar (Kontrol Listesi)
  1- Çeki listesinde, fatura numarası ve tarihi mutlaka verilmelidir.
  2- Koli numaraları ve diğer konteynırlarla ilgili bilgilerin doğru olmasına dikkat etmek, her bir kalem malın gösterilen miktarlarını karşılaştırmak gereklidir.
  3- Her bir kalem mala ilişkin verilen açıklamalar yeterli olmalı ve fatura bilgilerine uygunluk göstermelidir.
  4- Her bir koli için koli ebatları ve içindeki malların ebatları ayrı ayrı verilmelidir
  (net ve brüt olarak). Hesaplamaların doğruluğu kontrol edilmelidir.
  5- Net ve brüt ağırlık her bir ambalaj ve muhteviyatı için hesaplanmalıdır. Ondalık kısımlar ihmal edilebilir.
  6- Kullanılan ambalaj türü açıklanmalıdır.
  7- Koliler üzerinde yer alan “alıcı adresi” ve koli numaraları kontrol edilmelidir.
  8- Gönderilen malların toplam koli sayısı, her bir koli tipi için ayrı ayrı belirtilmelidir.
  Örnek: 15 mukavva koli
  5 ahşap sandık
  3 jüte-balya
  Gümrük Yönetmeliğinde Çeki Listesi
  Çeki listesi
  MADDE 117 – (1) Çeki listesi, bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve nev’ide ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması halinde, her kapta ne miktar eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir.
  (2) Çeki listesi satıcı veya gönderici tarafından fatura ile birlikte hazırlanabileceği gibi, beyan sahibi tarafından da hazırlanabilir.
  (3) Ağırlıkları üzerinden vergiye tabi eşyaya ilişkin çeki listesinin beyan edilen eşyanın, tarife cetvelinde gösterilen vergiye esas olan, daralı ve net ağırlık, adet, baş ve hacim gibi ölçüler üzerinden hazırlanması gerekir.

Çeki listesi örneği için Gümrük Müdürlüğüne verilmek için Çeki listesi örnek

Post a Comment

Döviz Kurları