Gümrük Belgeleri Örnekleri

Faydalı Bilgiler

Gümrük İdarelerinde Kullanılan Belge örnekleri

Gümrük İdarelerinde Kullanılan Belgeler

Gümrük işlemlerinde kullanılan belgelere buradan ulaşabilirsiniz. 07 Eylül 2021

Gümrük Beyannamesi FormlarıDosya indir
 Sözlü Beyan Formu Dosya indir
 Özet Beyan Formu ve Kullanma TalimatıDosya indir
 Emniyet ve Güvenlik Belgesi ile Açıklama NotlarıDosya indir
 Gümrük Statü BelgesiDosya indir
 Serbest Bölgelerden Avrupa Birliği’ne Gönderilecek Eşyaya İlişkin Tespit ve Tahakkuk KağıdıDosya indir
 Antrepo Rejimi Kapsamındaki Eşyaya ilişkin Tespit ve Tahakkuk KağıdıDosya indir
 Bağlayıcı Tarife Bilgisi FormuDosya indir
 Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru FormuDosya indir
 Menşe ŞahadetnamesiDosya indir
 Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu ve Açıklama NotlarıDosya indir
 Nihai Kullanım İzin BelgesiDosya indir
 Nihai Kullanım Denetim FormuDosya indir
 İşlenmiş Tarım Ürünlerinin Beyan Formu/Analiz Sonuç RaporuDosya indir
 Nihai Kullanım Kapsamı Eşyaya İlişkin Satış ve Devir FormuDosya indir
 Kontrol Belgesi, Yük Listeleri ve Kontrol Belgesi Kullanma TalimatıDosya indir
Sektörel Destekleme Başvuru FormuDosya indir
Kaynak: Ticaret Bakanlığı internet Sitesi

Post a Comment

Döviz Kurları