Yes
E-Beyanname

Archive by Category Gerekli Evraklar

Featured Image
Gerekli Evraklar / 29 Eylül 2023 / by ibrahim

Tekpencere Sisteme Şifre Alma !

Tekpencere sistemine  giriş için kullanıcı adı ve şifresi alınması gerekmektedir. Bu kullanıcı adı ve şifreyi alabilmek için  aşağıda liste halinde belirtilen evrakları ve ekteki örnek dilekçeyi firmanızın bilgilerine uygun olarak hazırlayıp dosya halinde bağlı bulunduğunuz ilin Gümrük Ticaret Müdürlüklerine teslim ederek...

Explore More
Featured Image
Gerekli Evraklar / 25 Eylül 2023 / by ibrahim

İTKİB Firma Dosyası

İTKİB İthalat Kayıt Belgesi İçin firmalarca önceden ilgili kuruma verilmesi gereken belgeler.

Explore More
Featured Image
Gerekli Evraklar / 25 Eylül 2023 / by ibrahim

Tareks / DTS / TSE için Firma Dosyası

Ticaret Bakanlığı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Grup Başkanlığı’na verilmek üzere düzenlenecektir.   Başvuru Dilekçesi (Firma antetli kağıdına, kaşe ve firma yetkililerince imzalı, isim, soyadı ve unvan belirtilerek düzenlenmelidir. EK 5’te örneği mevcuttur.) İmza sirküleri (1 adet noter onaylı) Tareks...

Explore More
Featured Image
Gerekli Evraklar / 25 Eylül 2023 / by ibrahim

Gümrük Firma Tescili İçin Belgeler

İthalat, İhracat ve gümrük idarelerinde herhangi bir işlem yapacak olan firmalar için Gümrük Müsteşarlığı’nın Seri no 81 Tebliği’ne istinaden firma dosyasında bulunması gereken belgeler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Söz konusu belgeler orijinal yada noter tasdikli ve güncel olmalıdır. Gümrük Firma Tescil Dosyası İçin...

Explore More
Döviz Kurları